UNITED INTERNATIONAL PICTURES
Felhasználási feltételek (“Feltételek”)

Jelen weboldalt a UIP Duna Nemzetközi Film Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelyének címe: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54, I. épület, fsz.) és a UIP Csoport ("UIP") egyéb társaságai üzemelteti.

E honlap használatával ön elfogadja e Feltételeket és azt, hogy azok kötelező erejűek attól kezdve, hogy ön először látogatott e honlapra. A www.uipduna.hu honlapot ("Honlap") csak törvényes célokra használhatja oly módon, hogy azzal nem sérheti harmadik személyek, pl. a honlap bármely más felhasználójának jogait.

A UIP fenntartja a jogot e Feltételek megváltoztatására. A változásokat e helyen közöljük, amennyiben másképp nem rendelkezünk. A honlapnak a változások utáni további használatával ön elfogadja a megváltozott Feltételeket. Amennyiben Ön nem ért egyet a felhasználási feltételben foglaltakkal, kérjük ne használja a weboldalt.

Kérjük, olvassa el a Honlap adatvédelmi irányelveit is.

A tartalomhoz kapcsolódó szerzői jogok
A Honlap és minden jelen és jövendő tartalma, a rajta megjelenő minden cikk, vélemény és más szövegek, tárgy-, név- és címmutatók, fényképek, illusztrációk, képek, video- és hangfelvételek és hirdetések, illetve védjegyek, logók, domain nevek és minden más szerzői jog által védett tartalom (beleértve a forrás- és tárgykódokat is) és/vagy minden más szellemi tulajdon (együttesen "Anyag") a UIP tulajdona vagy licensszel rendelkezik rá a UIP vagy más engedélyezett harmadik fél, és a szerzői jogi, védjegy- és reklámtörvények és a nemzetközi szerződések értelmében tilos bármely, engedély nélküli használata, másolása, akár egészben, akár részletekben.

E Feltételekben vagy a Honlapon semmi sem értelmezhető úgy, hogy az bármilyen módon engedélyt adna az Anyagok bármilyen módon történő felhasználására a UIP vagy a Honlapon megjelenő Anyag vagy szellemi termék tulajdonjogát gyakorló harmadik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül. SZIGORÚAN TILOS AZ ANYAGOK ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLATA, MÁSOLÁSA, REPRODUKCIÓJA, MÓDOSÍTÁSA, PUBLIKÁCIÓJA, REPUBLIKÁCIÓJA, FELTÖLTÉSE, ÁTALAKÍTÁSA, LETÖLTÉSE, POSZTOLÁSA, SUGÁRZÁSA, TERJESZTÉSE, DUPLIKÁLÁSA ÉS MINDEN MÁS VISSZAÉLÉS.

Ön beleegyezik, hogy nem használja fel az Anyagot semmilyen törvénybe ütköző célra, és nem sérti sem a UIP, sem mások jogait. E megkötés vonatkozik minden sértő, zaklatásnak minősíthető, mások számára kellemetlenséget jelentő viselkedésre, obszcén vagy sértő információk közlésére és a Honlap működését megzavaró tevékenységre is. Felhívjuk figyelmét, hogy a UIP a törvény által biztosított valamennyi eszközzel fellép a jogai védelmében. A UIP bármikor bővítheti, megváltoztathatja vagy törölheti a közölt Anyagokat előzetes belejentés és indoklás nélkül.

Harmadik felek honlapjai/Linkek
A UIP nem felel harmadik felek olyan honlapjainak elérhetőségéért és tartalmáért, amelyet ön e Honlapon keresztül ér el. Azzal, hogy megnyitja e Honlapot, ön vállalja annak kockázatát, hogy a Honlapon található információ hiányos, pontatlan, idejétmúlt, vagy másképp marad el az ön elvárásaitól.

Az e Honlapon szereplő tartalmak különböző forrásokból származnak, kizárólag tájékoztató és szórakoztató szerepük van, és bármikor előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatók.

A UIP nem felel azokért az anyagi károkért és nem vagyoni hátrányokért, amelyek az ilyen harmadik félhez tartozó honlapon lévő tartalommal, hirdetéssel, termékkel, szolgáltatással vagy információval hozhatók összefüggésbe. Az ezekkel kapcsolatos minden esteleges igényérvényesítés egyedül önre és az adott szolgáltatást nyújtó harmadik félre tartozik.

A linkek nem jelentik azt, hogy a UIP felelősségre vonható a linkek mögötti honlapok tartalmáért, kivéve ha ezt kifejezetten jelezzük, vagy hogy jogosult lenne a linkeken keresztül elérhető védjegyek, logók vagy szerzői jogi szimbólumok használatára, vagy hogy a linkeken keresztül elérhető honlapok jogosultak lennének a UIP és kapcsolt szervezeteinek védjegyét, nevét, logóját vagy szerzői jogi szimbólumát használni.

E honlap és a www.uipduna.hu oldalhoz vagy a UIP bármely társcégéhez kapcsolódó termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, nevek, képek, logók és ikonok (vagy a harmadik fél termékei és szolgáltatásai) csak úgy és akkor elérhetőek, ahogy vannak. A törvény által megengedett mértékben a UIP kizárja minden szavatosság és jótállás lehetőségét minőség, valamely meghatározott célra való alkalmasság, szabályosság, kompatibilitás, biztonság és pontosság szempontjából. Az információk és az Anyagok tartalmazhatnak pontatlanságot és tipográfiai hibákat. A UIP nem vállal szavatosságot vagy jótállást az e Honlapon és az Anyagokban (illetve bármilyen software-ek használata során) megjelenő információk, tények, nézetek, vélemények, állásfoglalások és javaslatok teljessége, pontossága, időszerűsége vagy adekvátsága tekintetében.

Az internet biztonsága sérülékeny. A UIP nem tehető felelossé a felhasználó számítógépében bekövetkezett károkért, amely valamilyen internetes támadás, vírus, csalás, törlés, késleltetés vagy bármilyen más technikai hiba következménye.

Azzal is tisztában kell lennie, mielőtt a UIP-nek bármilyen információt küldene, hogy az interneten át küldött emailek nincsenek mindig biztonságban. A UIP nem vállal szavatosságot vagy jótállást e Honlap működésével kapcsolatban. Előfordulhat, hogy e Honlap ideiglenesen nem lesz elérhető karbantartás vagy az informatikai készülékek meghibásodása miatt.

Kártalanítás
A Honlap használatával ön vállalja, hogy kártalanítani fogja a UIP-t minden olyan követelés, kár, költség (beleértve a felmerülheto perköltségeket is) esetén, amely abból származik, hogy ön nem az e Feltételekben rögzített módon használta e Honlapot.

UIP termékek
Az e Honlapon szereplő termékek és szolgáltatások elérhetősége objektív okokból, de a UIP döntése következtében is megszűnhet.

Az ön adatai
A Honlap egyes területei regisztrációhoz kötöttek lehetnek, illetve más módon is kérhetünk személyes adatokat öntől, hogy hozzáférhessen bizonyos tartalmakhoz. A Honlaphoz kapcsolódó adatkezelésről az Adatvédelmi irányelvekből tájékozódhat. Személyes adatainak megadása az ön döntésétől függ, azonban ha nem ad meg bizonyos adatokat, a Honlap egyes információihoz és tartalmaihoz nem férhet hozzá.

Regisztráció
Ha ön regisztrál a Honlapra, azzal felelősséget vállal minden tevékenységért, amely az ön profilja alatt történik, és vállalja, hogy nem adja át vagy adja el tagságát vagy tagsági jogait a UIP előzetes írásbeli engedélye nélkül. Önnek bizalmasan kell kezelnie jelszavát és tagsági adatait, és felelősséget kell vállalnia a számítógépéhez való hozzáférést illetően. A UIP fenntartja a jogát, hogy saját hatáskörében döntsön tagság megszüntetéséről és a Honlap elérésének megtagadásáról.

Jogviták
A fenti nyilatkozatra az Egyesült Királyság hatályos jogszabályai az irányadók. Előfordulhat, hogy az e honlapon megtalálható információk, illetve Anyagok megjelenítése vagy egyéb módon történő felhasználása más országokban jogszabályba vagy egyéb kötelező szabályozásba ütközik. A honlapot tilos megnyitni olyan országban, ahol a honlap tartalma törvénybe ütközik. A honlap használatával ön kizárólagos felelősséget vállal ezért, valamint egyébként a hatályos jogszabályok betartásáért. A honlap használatával ön elismeri az angol törvények érvényességét önre nézve és az angol bíróságok illetékességét e Feltételek betartását és a honlap használatát illetően. Ha e Feltételek bármelyik pontja törvényellenesnek bizonyul, érvényét veszti vagy másképp végrehajthatatlanná válik, azt törölni kell e Feltételekből, a Feltételek további része azonban továbbra is érvényben marad. Ha ön fogyasztóként (azaz üzleti vagy szakmai tevékenységén kívüli célra) látogatja a honlapot, ez a rendelkezés nem érinti az ön szokásos tartózkodási helyének államában hatályos jogszabályok alkalmazhatóságát, amelyektől szerődéssel nem lehet eltérni, továbbá az ön lakóhelye szerint illetékes bírósgok illetékességét (azzal, hogy ön az angol bíróságok elott is indíthat eljárást a UIP-vel szemben).

Kapcsolat
Ha kérdése, hozzáfuzni valója vagy aggálya merül fel Honlapunkkal vagy e Feltételekkel kapcsolatban, elér bennünket ezen a címen: United International Pictures, Building 5 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5YF