UNITED INTERNATIONAL PICTURES
ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Rólunk

Jelen weboldalt a UIP Duna Nemzetközi Film Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelyének címe: 1021 Budapest, Huvösvölgyi út 54, I. épület, fsz.) és a UIP Csoport ("UIP") egyéb társaságai üzemeltetik. Elérhetőségi adataink a jelen Adatvédelmi Szabályzat ("Szabályzat") végén, az "Elérhetőségeink" című pont alatt találhatók.

A UIP tiszteletben tartja ügyfelei személyes adatok védelméhez fűződő jogait és elkötelezett a Személyes Adatok biztonságos kezelése iránt. A jelen Szabályzat ismerteti, hogy a UIP milyen típusú információkat gyűjt Öntől/Önre vonatkozóan, miért és hogyan gyűjtjük az adatokat, milyen módon használjuk illetve dolgozzuk fel azokat, valamint milyen jogok illetik meg Önt. Ha Ön 18 éven aluli és valamely akcióban vagy nyereményjátékban történő részvétel céljából meg kívánja adni Személyes Adatait, szüleivel vagy gondviselőjével együtt el kell olvasnia a jelen Szabályzatot.

A "Személyes Adatok" fogalom bármely olyan adatot jelent, amely olyan élő személyre vonatkozik, aki az ilyen adat, vagy a UIP Duna Nemzetközi Film Korlátolt Felelősségű Társaság (vagy képviselői, illetve szolgáltatói) birtokában lévő, vagy esetlegesen birtokába kerülő más információ alapján azonosítható. A tényleges információn túl magában foglal bármilyen, az adott személyre vonatkozó véleménynyilvánítást és bármilyen szándék kifejezését a UIP Duna Nemzetközi Film Korlátolt Felelősségű Társaság, vagy bármely más személy részéről az érintett tekintetében.


Milyen információkat gyűjtünk, miért és milyen módon?

1. Weboldal

Weboldalunkon keresztül többek között a következő információkat gyűjtjük:

 • elérhetőségi adatok, ezen belül név, e-mail-cím és telefonszám, ha Ön weboldalunkra látogat, vagy azt böngészi, ideértve azokat az eseteket is, ha marketing üzeneteket kér tőlünk (pl. feliratkozás hírlevélre vagy más marketing anyag letöltése), nyereményjátékban, sorshúzásos játékban vagy kérdőíves felmérésben vesz részt, illetve ha információkéréssel fordul hozzánk. Kérjük, a részleteket olvassa el az alábbi "Marketing" c. részben.

 • az Ön IP címe.

A fenti adatokat a következő célokból használjuk fel:

 • igényeinek és érdeklődési körének megismerése, valamint kommunikáció céljából, hogy megfelelő szolgáltatásokat és tájékoztatást nyújtsunk a UIP-ról és a UIP termékeiről;

 • ügyfeleink támogatása a UIP termékek használata során, például, amennyiben Ön ehhez hozzájárul, hozzáférést biztosítunk marketing anyagainkhoz;

 • igényeinek és érdeklődési körének megismerése, hogy adott esetben mérlegelhessük a UIP termékekre, szolgáltatásokra és anyagokra vonatkozó kérését;

 • a Személyes Adatokat tároló adatbázisok kezelése és karbantartása;

 • üzleti tevékenységünk menedzselése és adminisztrálása;

 • a vonatkozó jogszabályok, előírások és rendeletek, valamint a belső irányelvek és eljárások betartása és a megfelelés ellenőrzése;

 • a jelen weboldalon szolgáltatott információ folyamatos felülvizsgálata és javítása, felhasználóbarát jelleg biztosítása, illetve a lehetséges hálózat kimaradások vagy kibertámadások elhárítása érdekében; és

 • szükséges elemzések lefolytatása a rosszindulatú adatok kiszűrésére és annak vizsgálatára, hogy ezek hogyan befolyásolhatják az Ön informatikai rendszerét.

Mi történik, ha nem kapjuk meg az ilyen adatokat:

Ha nem adja meg nekünk a szükséges adatokat, nem tudjuk biztosítani Önnek az esetlegesen tőlünk kért marketing vagy más média anyagot.


2. Közösségi média

Személyes adatokat gyűjtünk a termékeinket reklámozó közösségi média szolgáltatóktól (ideértve, de nem kizárólagosan a Facebook, YouTube, Twitter és Instagram média szolgáltatókat). Amikor a fenti közösségi média webhelyeken felkeresi oldalainkat/csoportjainkat, megkapjuk az Ön nevét/felhasználói nevét, posztjait és minden olyan egyéb információt, amelyet Ön megad.

A fenti adatokat a következő célokból használjuk fel:

 • hogy megkeressük Önt a nyereményjátékokkal kapcsolatban;

 • igényeinek és érdeklődési körének megismerése érdekében;

 • kommunikáció céljából, hogy megfelelő szolgáltatást nyújtsunk vagy információkat adjunk a UIP-rol és a UIP termékeiről; és

 • a vonatkozó jogszabályok, előírások és rendeletek, valamint a belső irányelvek és eljárások betartása és az azoknak való megfelelés értékelése céljából;

Felhívjuk figyelmét, hogy közösségi média fiókjainkat a nevünkben eljáró, erre szakosodott cég kezelheti. Kérjük, a részleteket olvassa el itt: "Ki férhet még hozzá az adataihoz".

Mi történik, ha nem kapjuk meg az ilyen adatokat:

Ha nem adja meg nekünk a szükséges adatokat, akkor nem tudjuk biztosítani a sikeres interakciót közösségi média oldalainkon (a közösségi média típusától függően), és Ön nem tud részt venni a nyereményjátékokon és/vagy nem tudja átvenni a megnyert díjakat.


3. Álláspályázatok

Ha állásra pályázik a UIP-nál, adatait a jelöltekre vonatkozó adatvédelmi szabályzatnak megfelelően gyűjtjük és használjuk fel. Amennyiben magyar nyelven szeretné megtekinteni az álláspályázókra vonatkozó adatvédelmi szabályzatot, kérjük, forduljon hozzánk az allasjelentkezes_adatvedelem@uipduna.hu címen.


4. UIP szolgáltatások

 • Üzleti kapcsolattartási adatok, többek között név, e-mail-cím és telefonszám.

Ezeket az adatokat az alábbi célokra használjuk:

 • üzleti tevékenységünk folytatására, ha Ön terméket vagy szolgáltatást nyújt részünkre, pl. ha Ön beszállító, mozi üzemeltető, vagy ilyen társaságnál dolgozik (pl. üzleti kapcsolattartási adatok).

 • a UIP által biztosított termékek használatának, és az azokhoz való hozzáférésnek az Ön számára történő biztosítására;

 • üzleti tevékenységünk menedzselésére és adminisztrálására;

 • a vonatkozó jogszabályok, előírások és rendeletek, valamint a belső irányelvek és eljárások betartása és az azoknak való megfelelés értékelése céljából; vagy

 • kommunikáció céljából, hogy megfelelő szolgáltatást nyújtsunk vagy információkat adjunk a UIP-ról és a UIP termékeiről; és

 • háttérátvilágítási vizsgálatok lefolytatása a UIP-val közös tevékenység kifejtésére való pénzügyi és egyéb alkalmasság felmérésére.

Mi történik, ha nem kapjuk meg az ilyen adatokat:

Ha nem adja meg a szükséges adatokat, nem tudunk kapcsolatba lépni Önnel szerződéses megállapodásunk teljesítése céljából, ami érvényteleníti az Önnel kötött szerződésünket, kivéve, ha az Ön által megadott egyéb elérhetőségi adatok lehetővé teszik a szerződéses megállapodás teljesítését.


Adatkezelés jogalapja

Bármilyen módon is használjuk fel a Személyes Adatokat, ügyelünk arra, hogy a felhasználás megfeleljen a jogszabályi követelményeknek, a jogszabályok a Személyes Adatok különféle okokból történő felhasználását engedélyezik és írják elő számunkra. Ezek a következők:

 • az ügyfelekkel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése;

 • amennyiben megkaptuk a felhasználáshoz való hozzájárulását;

 • jogi és szabályozási kötelezettségeink teljesítése;

 • szükségünk lehet az adatok felhasználására törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása, vagy védelme céljából, illetve peres eljárások lefolytatása érdekében;

 • Személyes Adatainak a leírtak szerinti felhasználása az alábbi jogos üzleti érdekeink érvényesítéséhez szükséges:

  • igényeinek és érdeklődési körének megismerése, UIP termékekre, szolgáltatásokra és anyagokra vonatkozó kérésének mérlegelése céljából;

  • kommunikáció, hogy megfelelő szolgáltatást nyújtsunk vagy információkat adjunk a UIP-rol és a UIP termékeiről;

  • a Személyes Adatokat tároló adatbázisok kezelése és karbantartása;

  • üzleti tevékenységünk menedzselése és adminisztrálása;

  • a vonatkozó jogszabályok, előírások és rendeletek, valamint a belső irányelvek és eljárások betartása és az azoknak való megfelelés értékelése;

  • a jelen weboldalon szolgáltatott információ folyamatos felülvizsgálata és javítása a felhasználóbarát jelleg biztosításához és a lehetséges hálózat kimaradások vagy kibertámadások elhárítása érdekében;

  • szükséges elemzések lefolytatása a rosszindulatú adatok kiszűrésére és annak vizsgálatára, hogy ezek hogyan befolyásolhatják az Ön informatikai rendszerét; és

  • háttérátvilágítási vizsgálatok lefolytatása a UIP-val közös tevékenység kifejtésére való pénzügyi és egyéb alkalmasság felmérésére.

Személyes Adatait kizárólag a fenti célokra használjuk fel. Csak a szükséges adatokat gyűjtjük, minden esetben a vonatkozó adatvédelmi törvények követelményeinek betartása mellett. Ha bármilyen okból módosítanunk kell adatai kezelésének módját, akkor szükség szerint frissítjük a jelen Szabályzatot, erre tekintettel javasolt rendszeresen ellenőriznie a weboldalunkon, hogy történt-e bármilyen változás a Szabályzatban.


Sütik és egyéb azonosítók

Amikor ellátogat a UIP weboldalára, sütiket használhatunk, hogy technikai információkat gyűjtsünk az Ön által igénybe vett szolgáltatásokról és használatuk módjáról. A UIP által használt sütikről részletes tájékoztatás található a sütikre vonatkozó szabályzatunkban.


Mennyi ideig tároljuk adatait?

A fenti adatokat addig tároljuk, amíg az gyűjtésük eredeti céljából szükséges. Adatmegőrzési szabályzataink valamennyi alkalmazandó jogszabály és rendelet figyelembevételével készültek. Tároljuk azokat az adatokat, amelyeket a törvény szerint egy meghatározott minimális időtartamig meg kell őriznünk, és töröljük az adatokat, ha a törvény értelmében ezt kell tennünk bizonyos idő eltelte után.


Marketing

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a marketing tevékenységet vagy a UIP folytatja, vagy adott esetben erre szakosodott céget is megbízhatunk vele. Az Önre vonatkozóan általunk gyűjtött adatok körébe tartozik (többek között) a név, e-mail-cím, születési idő, lakcím, telefonszám (vezetékes és/vagy mobil), az Ön preferenciái és érdeklődési köre, vagy olyan egyéb információk, amelyeket megad nekünk vagy engedélyezi az azokhoz történő hozzáférést. Ha Ön 18 éven aluli, szüleitől vagy gondviselőjétől kell engedélyt kérnie, hogy részt vehessen a nyereményjátékokban, vagy egyéb tevékenységekben.

Ha Ön céges minőségben jár el, Személyes Adatait jogos érdekünk alapján használjuk fel marketing célokra. Egyébként, az esettől függően, Személyes Adatait csak akkor használjuk fel ilyen célokra, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul. Személyes Adatait csak arra a célra használjuk fel, amelyre azokat Ön megadta, pl. hogy megkaphassa az adott marketing anyagot vagy a nyereményjáték kapcsán a nyereményt, és az adatokat nem használjuk fel semmilyen egyéb célra, kivéve, ha megkapjuk erre vonatkozó kifejezett hozzájárulását.


Ki férhet még hozzá az Ön adataihoz?

Személyes Adataihoz általában kizárólag a UIP munkatársai férnek hozzá a munkaköri kötelezettségeik ellátásához és az üzleti követelmények teljesítéséhez szükséges mértékben. Ugyanakkor bizonyos esetekben az adatokat megoszthatjuk harmadik felekkel:

 1. Személyes Adatait megoszthatjuk a csoportunkba tartozó vállalatokkal (beleértve az anyavállalatainkat is) a munkaerő-felvételi folyamat keretében. Esetenként ez magában foglalja a Személyes Adatainak az Amerikai Egyesült Államokba, vagy az Egyesült Királyságba történő továbbítását, mivel anyavállalataink székhelye ott található. Kérjük, tekintse meg vonatkozó adatvédelmi szabályzataikat itt és itt.

 2. Ha állásra történő jelentkezés kapcsán, vagy a jövőben figyelembe vehető referenciaként elküldi nekünk önéletrajzát vagy egyéb Személyes Adatait, az adatait megoszthatjuk a háttérellenőrzéseket végző munkaerő közvetítő ügynökségekkel és társaságokkal. Erről előzetesen tájékoztatjuk, és az ilyen adatmegosztásra kizárólag az Ön engedélyével kerülhet sor.

 3. Bizonyos esetekben az adott területre szakosodott harmadik fél szolgáltatásainak igénybe vételével folytatunk marketing kampányokat. Gondoskodunk arról, hogy a marketing cég megfeleljen valamennyi adatkezelésre vonatkozó szabályzatunknak és a Személyes Adatok bármilyen feldolgozására jegszerűen és az Ön jogaival összhangban kerüljön sor.

 4. Kérjük, vegye figyelembe, hogy közösségi média fiókjainkat kezelhetjük mi is, vagy esetlegesen egy erre szakosodott cég, amely nevünkben és megbízásunkból, valamint konkrét utasításaink alapján jár el. Ez esetben a szakosodott cég konkrét utasításaink szerint dolgozza fel az Ön adatait.

 5. Amennyiben a UIP-t erre a jogszabályok kötelezik, megoszthatja a felhasználóira vonatkozó adatokat (beleértve a Személyes Adatokat) vizsgálatot folytató kormányszervek kérésére, vagy a weboldalunkra vonatkozó szabályzatok és a vonatkozó jogszabályok betartásának igazolása vagy ellenőrzése céljából. Az ilyen felhasználókra vonatkozó adatokat szintén megoszthatjuk, amennyiben úgy véljük, hogy az adatok közlése törvényes jogaink megállapításához, gyakorlásához, vagy védelméhez, illetve a weboldal, felhasználóink vagy mások jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, vagy biztonságának védelméhez szükséges.

 6. A UIP harmadik felekkel különféle célokból megoszthat azonosításra nem alkalmas, összesített felhasználói statisztikákat, beleértve a UIP szolgáltatásainak ismertetését lehetséges jövőbeli partnerei és más harmadik felek számára.


A weboldal átadása

A "Szervezeti változás" esetére fenntartott jogainak bármilyen korlátozása nélkül, a UIP átadhatja az általa gyűjtött adatokat, ideértve, de nem kizárólagosan a Személyes Adatokat, bármely olyan harmadik fél részére, amely a weboldal feletti ellenőrzést átveszi, megszerzi, vagy arra egyéb módon jogosulttá válik , feltéve, hogy az adott harmadik fél hozzájárult ahhoz, hogy az Ön Személyes Adatait minden lényeges szempontból a jelen Szabályzat által előírtakkal azonos, vagy annál fokozottabb védelemben részesíti.


Szervezeti változás

A UIP fenntartja magának a jogot a felhasználókra vonatkozó adatok, ideértve, de nem kizárólagosan a Személyes Adatokat, közlésére, megosztására és/vagy egyéb módon történő átadására fúzió, felvásárlás, konszolidáció, a UIP lényegében valamennyi vagyoni eszközének értékesítése, vagy más alapvető szervezeti változás kapcsán, függetlenül az ilyen változás formájától.


Nemzetközi adattovábbítás

A UIP általánosságban nem továbbít Személyes Adatokat azon országon kívülre, ahol az adatgyűjtés történt. Minden esetben gondoskodunk Személyes Adatainak nemzetközi továbbítása kapcsán az adatok védelméről, és arról, hogy a továbbításra a megfelelő biztonsági mechanizmusok alkalmazásával és valamennyi vonatkozó jogszabállyal és előírással összhangban kerüljön sor.

Esetenként Személyes Adatait külföldre (EGT-n kívüli országba) is továbbíthatjuk a munkaerő-felvételi folyamat keretében (amint azt a jelen Szabályzatban a fentiekben említettük). Erről előzetes tájékoztatást adunk, és a továbbításra a jelöltekre vonatkozó adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kerül sor.

Ha további részleteket szeretne megtudni az Európán kívülre továbbított Személyes Adatainak védelméről (beleértve másolat kérését azokról a standard adatvédelmi kikötésekről, amelyeket Személyes Adatainak címzettjeivel kötött szerződéseinkben alkalmazunk), lépjen velünk kapcsolatba az alábbi "elérhetőségeink" című pontban megadott címeken.


Biztonság

A UIP minden ésszerű óvintézkedést megtesz Személyes Adatainak védelme érdekében a megfelelő technikai és eljárási biztonsági ellenőrzések lefolytatásával. Számítógépes rendszereinkben megfelelő ellenőrzéseket (például a korlátozott hozzáférés) alkalmazunk. A Személyes Adatok gyűjtésére, feldolgozására vagy tárolására szolgáló területekhez való fizikai hozzáférés az erre jogosult személyekre korlátozódik. A különleges Személyes Adatokhoz kizárólag azon alkalmazottak férhetnek hozzá, akiknek az ilyen adatokat feladataik ellátásához ismerniük kell. A UIP alkalmazottjai számára a bizalmas ügyfél információ illetéktelen használata vagy közzététele tilos és fegyelmi eljárást vonhat maga után. Az alkalmazás feltételeként a UIP alkalmazottainak be kell tartaniuk minden vonatkozó jogszabályt és előírást, beleértve az adatvédelmi jogszabályok követelményeit. A UIP alkalmazottai számára a bizalmas ügyfél információ illetéktelen használata vagy közzététele tilos és fegyelmi eljárást vonhat maga után.

A fenti ellenőrző intézkedések védik adatait az illetéktelen hozzáféréstől, illetve illetéktelen módosítástól vagy megsemmisítéstől. Valamennyi velünk együttműködő harmadik féltől ugyanilyen eljárást várunk el. Azonban minden adatkezelés esetén fennáll a kockázata annak, hogy az információkhoz illetéktelen felek férhetnek hozzá, ezért a UIP nem tudja teljes körűen garantálni, hogy ilyen illetéktelen hozzáférés nem fordulhat elő. Szintén előfordulhat, hogy a Személyes Adatokhoz a továbbítás során jutnak hozzá illetéktelen felek, ezért kérjük, legyen nagyon óvatos, amikor adatokat küld nekünk, mert az mindig saját felelősségére történik.


A Személyes Adatokhoz való hozzáférés

Jogában áll tájékoztatást kapni Személyes Adatainak kezeléséről és hozzáférést kérni az általunk kezelt Személyes Adataihoz. Amennyiben ilyen kérelmet kíván benyújtani, forduljon hozzánk (ld. az alábbiakban az "elérhetőségeink" című pontot). Általában díjmentesen biztosítunk minden kért információt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében díjat számíthatunk fel, ha a kérés túlzó vagy ismétlődő jellegű. Erről tájékoztatjuk Önt, és az adatokhoz való hozzáférést azzal a feltétellel biztosítjuk, hogy a kérés feldolgozása előtt megfelelően igazolja személyazonosságát.

Ön jogosult a következőkre:

 • Személyes Adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha a feldolgozás jogalapját az Ön kifejezett hozzájárulása képezi. Kérjük, vegye figyelembe azonban, hogy továbbra is jogosultak lehetünk Személyes Adatainak kezelésére, ha erre más jogalapunk is van. Például, jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából szükséges lehet Személyes Adatainak megőrzése;

 • bizonyos körülmények között kérheti egyes Személyes Adatok tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban az Ön részére történő átadását, és/vagy kérheti, hogy az ilyen adatokat egy harmadik félnek továbbítsuk, amennyiben ez technikailag lehetséges. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a jog csak azokra a Személyes Adatok vonatkozásában alkalmazható, amelyeket közvetlenül a UIP részére adott meg;

 • kérheti pontatlan vagy hiányos Személyes Adatainak helyesbítését;

 • kérheti, hogy bizonyos körülmények között töröljük Személyes Adatait. Kérjük, vegye figyelembe, egyes esetekben előfordulhat, hogy kérése ellenére a jogszabályok alapján jogosultak vagyunk Személyes Adatait megőrizni;

 • bizonyos körülmények között tiltakozhat Személyes Adatainak kezelése ellen, vagy kérheti az adatkezelés korlátozását. Ilyen esetekben is bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a jogszabályok alapján jogosultak vagyunk elutasítani az adatkezelés elleni tiltakozását vagy a korlátozásra vonatkozó kérelmét; és

 • panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi hatósághoz, ha úgy véli, hogy bármely jogát megsértettük.

Ha bármely fenti kérdéssel vagy más kérdéssel kapcsolatban további információt szeretne kapni, vagy pontosítást kíván kérni, forduljon hozzánk az alábbi "elérhetőségeink" című pontban megadott címeken.


Hivatkozások más weboldalakra

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk felkeresésekor, illetve a UIP-tól származó e-mail vagy más tartalom megtekintésekor, olyan hivatkozásokat is megnyithat, amelyek átvezetnek a UIP szolgáltatáson kívüli olyan egyéb weboldalakra vagy online tartalomra, amelyekre a UIP-nek nincs befolyása. Például, rajongói weboldalakra, illetve webmester programokban résztvevők oldalaira mutató hivatkozásokat vagy szponzorok, illetve partnerek oldalaira mutató hivatkozásokat találhat, amelyek közös márkahasználati megállapodásunk keretében feltüntethetik a UIP logóját. Ha "rákattint" az ilyen harmadik fél hivatkozására, a "kattintás" átirányítja a harmadik fél weboldalára vagy online tartalmához. A UIP-nek nincs semmilyen befolyása és nem tartozik felelősséggel az olyan harmadik felek weboldalain található tartalmakért, amelyekhez Ön a hivatkozásokon keresztül jut el. A jelen Szabályzat hatálya nem terjed ki az ilyen weboldalakra. Az ilyen egyéb weboldalak saját adatgyűjtési és adatvédelmi gyakorlatot alkalmaznak, amelyek eltérhetnek a UIP által alkalmazott gyakorlattól. Javasoljuk, hogy tekintse át bármely más Ön által felkeresett weboldal adatvédelmi gyakorlatát.


A Szabályzat módosítása

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatot bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsuk, és minden ilyen módosítás a Szabályzat új változatának a jelen weboldalon történő közzétételekor azonnal hatályba lép. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a weboldalon a módosításokat, illetve frissítéseket.


Elérhetőségeink

További információkért, vagy amennyiben bármilyen adatvédelemre vonatkozó kérdése merül fel Személyes Adatainak a UIP általi kezelésével kapcsolatban, kérjük, küldjön nekünk e-mailt a következő címre: adatvedelem@uipduna.hu vagy írjon levelet erre a címre: UIP Duna Nemzetközi Film Kft., 1021 Budapest, Hüvösvölgyi út 54.


Az illetékes adatvédelmi hatóság adatai

Általában gyorsan és hatékonyan meg tudjuk oldani az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket vagy aggályokat. Megadjuk az illetékes szabályozó szerv elérhetőségeit is.

Ha nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, panaszával a lakóhelye szerint illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulhat. Kérésére megadjuk az illetékes hatóság elérhetőségeit.

Utolsó frissítés: 2018. június 4.